Walne zebranie w 2017 – podumowanie

03 marca 2017 obyło się Walne Zebranie na którym przyjęto uchwały:

1. O publikowaniu na naszej stronie internetowej sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej aby osoby, które nie mogły przybyć na spotkanie również mogły się z nimi zapoznać. Sprawozdania za rok 2016:
Sprawozdanie KR 2016
Sprawozdanie Zarządu 2016

2. O sposobie powiadamiania o Walnych Zebraniach poprzez publikację informacji na naszej stronie internetowej oraz poprzez wysłanie jej pocztą elektroniczną do zainteresowanych osób. Zainteresowane osoby powinny zgłosić ten fakt Zarządowi (zarzad@fenix.katowice.pl).