Zmiana właściciela sieci Internetowej.

Walne Zebranie w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia podjęła decyzję o profesjonalizacji naszej sieci Internetowej i po rozpoznaniu rynku przekazanie jej w ręce firmy PPCom. Dzięki temu wszelkie naprawy czy konserwację będą przeprowadzane jako zadania tej firmy, a nie jak do tej pory po pracy w ramach naszego wolnego czasu. Jako Zarząd jesteśmy przekonani, że zmiana ta przyczyni się do zwiększenia jakości dostarczanego Internetu, tym bardziej że firma ta zapewniła nas o chęci przeprowadzenia niezbędnej modernizacji naszej infrastruktury sieciowej. W związku z powyższym w kwietniu zostaną podpisane umowy pomiędzy firmą PPCom a wszystkimi zainteresowanymi Członkami Stowarzyszenia. Szczegóły zostały dostarczone do skrzynek pocztowych każdego z Państwa. Gdyby jednak mieli Państwo jakiekolwiek pytania z tym związane zachęcam do kontaktu telefonicznego z Zarządem Stowarzyszenia (888 268 034) bądź z przedstawicielem firmy PPCom, Panem Piotrem Pieczarą (507 606 943).