Walne zebranie w 2017 – podumowanie

03 marca 2017 obyło się Walne Zebranie na którym przyjęto uchwały:

1. O publikowaniu na naszej stronie internetowej sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej aby osoby, które nie mogły przybyć na spotkanie również mogły się z nimi zapoznać. Sprawozdania za rok 2016:
Sprawozdanie KR 2016
Sprawozdanie Zarządu 2016

2. O sposobie powiadamiania o Walnych Zebraniach poprzez publikację informacji na naszej stronie internetowej oraz poprzez wysłanie jej pocztą elektroniczną do zainteresowanych osób. Zainteresowane osoby powinny zgłosić ten fakt Zarządowi (zarzad@fenix.katowice.pl).


 

 

 

Czytaj więcej »

Numer konta bankowego, uzupełnienie informacji

W związku z przejęciem Meritum Banku (w którym nasze stowarzyszenie miało konto) przez Alior Bank informuję, iż dotychczasowy nr konta dla wpłat członkowskich jest nadal zachowany i wszystkie wpłaty zostają przekierowane na nowy nr konta w Alior Banku. Pomimo to informuję, że nasz aktualny nr konta to: 63 2490 0005 0000 4600 8918 2256.

Nowa strona, nowe serwery

Strona www FENIX została odświeżona. Wydarzenie jakie nie miało miejsca od 2002r. Mam nadzieję, że strona jest teraz bardziej przejrzysta min dlatego, że wyrzucono zbędne informacje które po 13 latach są „raczej” nieaktualne.

Czytaj więcej »